skip to Main Content

AVG – persoonsgegevens

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer/beweegtrainingen, gevestigd aan Bloemstein 50, 2151EK Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ilona van Pelt
www.leefstijlcoachinghaarlemmermeer.nl
info@leefstijlcoachinghaarlemmermeer.nl
Bloemstein 50
2151 EK Nieuw-Vennep
+31 (0) 6 408 10 231

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Huisarts (niet noodzakelijk)
– Ziektekostenverzekeraar (alleen als je wilt declareren bij je ziektekostenverzekering)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door mij te mailen, te appen of te bellen

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Informatie m.b.t. jouw gezondheid (waaronder gegevens lichaamsanalyse)
– Burgerservicenummer (niet noodzakelijk)

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Leefstijlcoaching Haarlemmermeer verwerkt ook persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Dossier:

Om je een goed coachingstraject te bieden, wordt tijdens het coachingstraject een dossier aangemaakt. In dit dossier worden gegevens vastgelegd en verwerkt gedurende het coachingstraject. Hierin worden persoonsgegevens bewaard, medische gegevens voor zover noodzakelijk voor het traject, en gegevens die nodig zijn om een goede factuur voor je zorgverzekeraar op te maken. Ook worden notities van de gesprekken bewaard. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer en in een afgesloten archiefkast. Alleen Leefstijlcoaching Haarlemmermeer heeft toegang tot deze gegevens. Er is
geheimhoudingsplicht. Informatie over cliënten en trajecten mag niet met derden worden gedeeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal 7 jaar na het afronden van het coachingstraject.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de gegevens die jij verstrekt. Je gegevens worden alleen door Leefstijlcoaching Haarlemmermeer gebruikt, en niet verstrekt aan andere personen, bedrijven of instellingen. Leefstijlcoaching Haarlemmermeer gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten, als je dat wilt. Toch is het soms goed om met derden te communiceren, bijvoorbeeld met een arts of zorgverlener, familielid of een werkgever. Ook kan het zijn dat je een review voor de website geeft. In die gevallen wordt er alleen met jouw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming gepubliceerd of gecommuniceerd. Het wordt pas verzonden, als jij ‘ja’ tegen de inhoud zegt. Leefstijlcoaching Haarlemmermeer waarborgt haar kwaliteit van dienstverlening onder andere via studie en intervisie. Hier worden met collega’s casussen van cliënten besproken. Namen en herkenbare persoonsgegevens van cliënten worden veranderd, zodat de anonimiteit gewaarborgd is. Bovendien vallen alle deelnemers van deze groepen onder een geheimhoudingsverplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leefstijlcoaching Haarlemmermeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je –
indien nodig- al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoaching Haarlemmermeer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leefstijlcoachinghaarlemmermeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Leefstijlcoaching Haarlemmermeer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Leefstijlcoaching Haarlemmermeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@leefstijlcoachinghaarlemmermeer.nl

Vragen over je privacy?

Leefstijl Coaching Haarlemmermeer op Instagram

Back To Top